Website | Politieke partij

Burgerbelangen Amstelveen

Burgerbelangen Amstelveen (bbA) is in 1993 opgericht en is sinds die tijd in de Amstelveense gemeenteraad vertegenwoordigd. Als de grootste lokale partij in Amstelveen luistert bbA goed naar wat er binnen de gemeente leeft. Een toegankelijk digitaal platform is daarbij onmisbaar. Buro Amstelveen ontwikkelde een nieuwe website met als doel het contact met Amstelveners versterken, een platform waarop ze kunnen laten zien waar de partij mee bezig is. Daarnaast moest er meer aandacht komen te liggen op het werven van leden en donateurs.